Продажба на климатици Gree, Daikin, Fujitsu - гр. Стара Загора

СЕРТИФИКАТИ

Климакомплект  ЕООД е сертифицирана  за работа с флуорирани парникови газове в съответствие с Регламент (ЕО) 842/2006 и Регламент (ЕО) 304/2008

Съгласно изискванията на наредбата е въведена задължителна сертификация на фирмите и персонала, които извършват проверки за херметичност, монтажни и сервизни дейности на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, както и извличане на тези вещества от климатичните системи, които съдържат разтворители на базата на флуорирани парникови газове.

Сертифицирането е извършено на база техническата обезпеченост на фирмата  , поддържане на необходимия инструментариум за извършване на монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, както и на индивидуалните сертификати на сервизните специалисти ,на базата на техните професионални  знания ,умения и трудов стаж.

Документът за правоспособност е валиден за срок от 5 години от датата на издаването му.

"Климакомплект" ЕООД е създадена през 1994 год. със седалище гр. Стара Загора. Основната й дейност е насочена към доставка и монтаж на хладилна и климатична техника. Предлагаме съоръжения за климатизация на битови, офис и производствени помещения, както и централна климатизация на хотели и бизнес сгради на водещите марки климатици Дайкин, Фуджицу, Митсубиши, Чиго и др. Изгражда промишлени средно и ниско температурни хладилни камери и тунели за шоково размразяване.

 

Клима Комплект - продажба на климатици Дайкин, Чиго, Митсубиши, Фуджицу- гр. Стара Загора